Neurologie

Nabízíme

  • Vyšetření v EEG laboratoři, která je součástí ambulance ve Šternberku.
  • Diagnostika a léčba nemocných s bolestí hlavy
  • Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří nevyžadují léčbu v RS centru.
  • Vyšetření a léčba nemocných s bolestmi páteře, lokální injekční aplikace léků, injekční aplikace medikamentů do svalu.
  • Péče o pacienty s poruchami hybnosti – Parkinsonovou chorobou i jinými onemocněními provázenými třesem, ztuhlostí nebo poruchami koordinace pohybu.
  • Léčba pacientů s epilepsií, vyšetření nemocných s poruchami vědomí.
  • Péče o nemocné po mozkové cévní příhodě, prevence její recidivy.
  • Vyšetření nemocných s onemocněními periferních nervů, terapie, obstřiky periferních nervů.
  • Vyšetření a léčba nemocných s poruchami paměti.

Spolupracujeme s Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc a neurologickou ambulancí Nemocnice Šternberk.

Aktuality


Smluvní pojišťovny:

111  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a staveb
211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213  Bratrská revírní pokladna